TED Women och TED Youth

Last modified date

TED Women 2020 slogs upp online med ett stort fett ord: FEARLESS! Känslan får dig nästan att lyfta från stolen, det är en våg av inspiration och kraft som sköljer emot dig, precis så som en TED-konferens ska vara.

TED Women handlar helt om ”power of women”, kraft och styrka hos kvinnor och unga tjejer, de ska inspireras att vara skapare och ”change makers”. Våga förändra! Våga kliva fram och delta i framtidens diskussioner och innovativa samtal.

TED Women utmanar

En TED Women konferens består av många vågade och utmanande diskussioner, och här har några av TED-konceptets mest ikoniska ögonblick uppstått. Programmet är fyllt med talare, olika workshops och events.

TEDxWomen är den globala konferensen som ska inspirera kvinnor över hela världen. Den vill förmedla ett budskap om det unika sätt som kvinnor kan bidra till de globala förändringarna och aktivt delta i att skapa den framtid vi behöver. Det är en mycket intressant konferens eftersom kvinnor från olika delar av världen samtalar och invinklingar från olika kulturer möts och inspireras av varandra. Det finns flera städer som har egna TEDxWomen-konferenser, de heter då, som exempelvis i Sverige, TEDxStockholmWomen eller i Holland, TEDxAMsterdamWomen.

TED Youth och TED Ed Weekend

TED Youth genomfördes senast 2015. Det var ett spännande event för elever upp till gymnasienivå, det var ett globalt event. Där fanns intressanta talare som skulle inspirera och integrera nästa generation, det fanns hands on aktiviteter, forskare och designers och naturligtvis ”tech” människor. Man hade också artister och uppträdanden där artisterna höll korta tal emellanåt för att sprida kunskap från scenen.

När TED Youth droppades ersatte man detta med TED-Ed Weekend som kanske var lite mer behovsdrivet. Under denna helg tar ungdomar och studentledare från hela världen över TED:s huvudkontor i New York City. TED-Ed Weekend fokuserar på nästa generations röster och behov och det är en möjlighet för ungdomar runt världen att samverka och utbyta idéer, skapa nya ”communitys” tillsammans och verka globalt.

Medlemmar i TED Ed Student Talks-program, det vill säga ungdomarna själva i åldern runt 14-19 år, håller tal och integrerar den jämnåriga publiken.

Mellan tjugo och trettio länder brukar deltaga, och man får även möjlighet att samtala med mentorer, delta i workshops, lära sig nya saker. Ett av de roligaste inslagen är när videoinspelningar av talarna visas live i New York City under TED-Ed Weekend.

kalle