Framtidens ämnen

Last modified date

Kanske kan detta sammanfattas med ett enda uttryck: Rädda världen! Teknikutvecklingen går rasande snabbt och vi har redan teknik som kan användas för att rädda miljön, men både ledare och vi människor behöver också göra på rätt sätt i vårt dagliga liv samt fatta hållbara beslut.

Framtidens ämnen genomsyrar redan TED-talks, och dessa blir alltmer spetsiga och orädda. Att lyssna på talarna i TED-konferensen är otroligt spännande! Allra mest förstås på hemmaplan i Monterey, men naturligtvis behöver vi implementera mer av denna mentalitet även här i Sverige. Därför är TED-talks så viktiga, hela strukturen inbjuder till att tänka nytt.

Ändra perspektivet – utforska vad som är möjligt!

Exempel på vad som nu ligger i ”pipen” på TED-talks är ämnen som nästa människotyp, får den snabba teknikutvecklingen mörka konsekvenser, en karta för att stoppa åldrandet, tänk på de nästa tiotusen åren – vad händer, förbered dig på det nästa stora steget mot ny ”brain-power”, vad händer när datorn blir smartare än dig….med mycket mera.

Låt oss gå tillbaka till 1984 när Nicholas Negroponte talade på TED-talks i USA. Negroponte som grundade MIT Media Lab beskrev med enastående exakthet vad han själv trodde var en kommande utveckling. Han beskrev vad som skulle hända med CD-rommen, han pratade om hur iPhones touch screen skulle komma att se ut….

När du tittar tillbaka är det förbluffande hur han prickade rätt.

Framtiden behöver dåtiden

Att jämföra framtid, eller det vi gör idag, med hur det var i dåtid kan vara ett bra sätt att påminna oss själva om att utveckling av saker som vi såg som omöjliga i dåtid är enkla i nutid. Och vad lär detta oss? Att alltid vara öppna och förstå att allt är möjligt.

kalle