TED i Sverige

Last modified date

TED Talks i Sverige – låt oss fortsätta att driva dessa viktiga koncept för nya idéer och tankar!

TED i Sverige finns i flera olika skepnader. Konferenserna var mest intensiva fram till 2018, men fortfarande finns tunga aktörer på banan. Universiteten driver egna TED-konferenser vilket skapar en mix mellan näringsliv och studier och många korsbefruktningar i workshops.

TED Talks i storstäder

TED är en utmärkt konferens- och eventmodell som skulle kunna pressa våra innovativa gränser ännu längre. Pandemin har gjort att vi har förändrat hur vi delar erfarenheter och kommunicerar, allting har plötsligt lagts online och utveckling av nya system för online konferenser har eskalerat – och givit oss fantastiska möjligheter!

De svenska universiteten har anammat TED-konferenserna som en del i innovation, utbyte, utbildning i idéskapande – och som en möjlighet att skaffa sig kontakter runt om i världen, och kanske även möta ledare som lyckats.

TEDxStockholms virtuella salong visar upp fotografier och berättar historier om nya idéer som förändrar. Det blir en fotografisk beskrivning av händelseförloppet, det är mycket kraftfullt att presentera händelser i fotoserier på det vis som virtuella salongen gör. Samhället har genomgått stora förändringar det senast året mestadels på grund av covid. Dessa utmaningar är ordentliga tester som gör att vi på något sätt pressar utvecklingen och oss själva ytterligare och hittar nya vägar och nya styrkor.

I Stockholm finns TEDx-konferenserna förstås också vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och SU (Stockholms Universitet). Norrut finns TED vid Luleå Tekniska Universitet och många flera.

I Göteborg har man liksom i Stockholm en ”salong” i ”ideas worth spreading” och man organiserar flera individuellt arrangerade TEDx-events.

”Ideas worth spreading”

Det viktigaste med TED, från början, nu och i framtiden är att sprida idéer och innovativa tankar och att prata om dem så att de får fotfäste globalt. Denna struktur är vinnande och det betyder mycket att den finns.

kalle