Det finns ingen övre åldergräns för föreläsningar

Föreläsningar, TED talks och event handlar ofta om framtiden. Hur ska företag anpassa sin verksamhet utifrån klimatförändringar, vad är nästa trend på sociala medier, hur blir du en attraktiv arbetsgivare långsiktigt, och så vidare. Seniorer och pensionärer är en grupp som tyvärr ofta glöms bort i sådana situationer. De enda som kan råda bot på det, är seniorerna själva.

Det finns massor av fördelar med att vara pensionär. Du har ett unikt perspektiv på samhället och alla dess utmaningar och möjligheter. Du har sett mer än alla de som är yngre. Du har också fler möjligheter än någonsin att ta del av rabatter för spännande event, resor och produkter. Om du använder seniordeal.se kan du vara säker på att du inte missar ett enda av alla de fantastiska och prisvärda rabatter och upplevelser du har rätt till. Utnyttja det så mycket du kan!

Alla gynnas av att involvera seniorer

Vi har alla hört citatet: Den som inte kan historien är dömd att upprepa den. Både företagare och privatpersoner bör ha ett intresse av att lyssna till äldre. Att kunna se mönster i historien kan vara svårt – till och med godtyckligt i vissa situationer – men när det görs korrekt ger det enorma fördelar och bättre möjligheter att tolka framtiden. Oavsett om målet är att skapa en tryggare framtid, öka lönsamheten eller personlig utveckling, finns det saker att lära från historien och de som faktiskt direkt upplevt den.

Boka föreläsare med olika bakgrund till ditt event

Om du eller ditt företag ska arrangera ett event med föreläsare och talare så försök att få med ett så brett spektrum som möjligt. Variation i ålder, etnicitet, bakgrund, kön och annat gör att åhörarna får fler och mer nyanserade perspektiv. Det minskar risken att du får personer som säger exakt samma saker med annorlunda ord, och i stället får kunskap som verkligen kan påverka och inspirera.

kalle