Vad händer med TED i framtiden?

Last modified date

TED-konferenserna är innovatörskonferenser och stilbildare. De kommer att fortsätta att vara platser där de nyaste, galnaste men också de allra vassaste idéerna inför framtiden diskuteras fram, luftas och utvecklas.

År 2015 talade Bill Gates om den kommande pandemin på TED. Han uttryckte att världen inte var beredd på nästa pandemi, och att den skulle starta i slutet av 2019, vilket var exakt när Covid-19-pandemin började. Den första människan, som senare konstaterades smittad med Covid-19, insjuknade i oktober 2019. Få förstod på fullt allvar vad Bill Gates talade om – idag har man fått klarhet.

Interaktivt och streaming

TED och Netflix samverkar för att streama TED-konferenserna över världen. Netflix är en innovativ partner som ständigt arbetar med att utveckla nya idéer och ny teknik för att öka den positiva upplevelsen hos betraktaren. TED:s framtid kommer att bestå av interaktiva konferenser, live-konferenser och kanske några helt nya modeller för hur man kan bedriva konferens i ett digitalt samhälle.

TED har action-orienterade och framtidstänkande samtal för att bli en del i att driva utvecklingen. De människor som möts och samverkar blir en stark kraft om de går åt samma håll – och samhället har många saker att lösa inför framtiden, inte minst vad gäller miljön.

kalle